Výpověď havarijního pojištění

Nepřijdete o bonusy ani nemusíte nic platit,. Výdělkem bude levnější pojištění a kvalitnější služby.

Výpověď havarijka je třeba učinit písemně s vlastnoručním podpisem. Výpověd je podle Zákona o pojistné smlouvě z roku 2004 č. 37. Zašlete ji doporučeně poštou na adresu pojišťovny nebo ji zaneste osobně na pobočku, kde si předání nechte potvrdit. Dobré je mít dvě výpovědi, jednu pro pojišťovnu a druhý vzor pro vás.

Ad 1) výpověď s koncem pojistné doby

Nejjednodušší způsob skončení smlouvy

Výpověď musí být nejméně 6 týdnů před skončením smlouvy (výročním dnem) doručena na pojišťovnu. Datum konce smlouvy je vyznačen na zelené kartě. Pokud platíte v kratších úsecích, pak některé pojišťovny umožňují výpověď k k této nejbližší platbě.

Ad 2) 2 měsíce po uzavření pojistky

Havarijní pojištění můžete bez udání důvodu skončit do dvou měsíců od sjednání. Přeplatek pojištění obdržíte zpět. Výpověď je do 8 dní od doručení vaší výpovědi.

Ad 3) Změna pojistných podmínek od pojišťovny

Pokud pojišťovna změnila pojistné podmínky, můžete ukončit smlouvu do 1 měsíce od doručení této změny. Smlouva končí datem změny období pojistných podmínek neboli ukončením pojistného období.

Ad 4) do 3 měsíců od pojistné události

Pokud byla na vašem vozidle pojistná událost, můžete skončit smlouvu do 3 měsíců od této události (totéž může učinit i pojišťovna). Přeplatek pojištění získáte od pojišťovny zpět. Smlouva končí po 1 měsíci od doručení vaší výpovědi na pojišťovnu

Ad) 5 změna majitele vozidla

Opět velmi častý důvod konce pojištění. Končí ke dni doručení výpovědi. Pokud chcete rychle zrušit smlouvu, můžete vozidlo převést na důvěryhodného příbuzného a smlouvu tím ukončíte. Pojišťovna vám vrátí přeplatek zaplaceného pojistného.

Ad 6) dohoda s pojišťovnou na výpovědi

Potřebujete souhlas pojišťovny. Není jednoduché ho získat. Jako důvod zkuste uvést např. uvedení v omyl při uzavření, nízkou spokojenost se službami apod. Přeplatek pojistného získáte zpět.

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:


KALKULAČKA
HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ